മോട്ടോര്‍വാഹന നിയമത്തില്‍ മാറ്റം

കേന്ദ്ര റോഡ് ഗതാഗത, ദേശീയപാത മന്ത്രാലയം ഒക്ടോബര്‍ ഒന്ന് മുതല്‍ കേന്ദ്ര മോട്ടോര്‍ വാഹന ചട്ടങ്ങളില്‍ ഭേദഗതികള്‍ വരുത്തി. പുതിയ രീതി അനുസരിച്ച് ഐടി സേവനങ്ങളും ഇലക്ട്രോണിക് നിരീക്ഷണവും മികച്ച രീതിയില്‍ നടപ്പാക്കും. പുതിയ രീതി അനുസരിച്ച് രേഖകള്‍ നേരിട്ട് പരിശോധിക്കില്ല. ഇലക്ട്രോണിക് മാര്‍ഗങ്ങളിലൂടെയായിരിക്കും പരിശോധന.

ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസന്‍സുകളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ലൈസന്‍സിംഗ് അതോറിറ്റി കാലാനുസൃതമായി അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. രേഖകളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ഇലക്ട്രോണിക് മാര്‍ഗങ്ങളിലൂടെ എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഓഫീസര്‍ സാധൂകരിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയാല്‍, അത്തരം രേഖകള്‍ പരിശോധനയ്ക്കായി ആവശ്യപ്പെടില്ല.

ലൈസന്‍സിംഗ് അതോറിറ്റി അയോഗ്യമാക്കിയതോ റദ്ദാക്കിയതോ ആയ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസന്‍സുകളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ കാലാനുസൃതമായി പോര്‍ട്ടലില്‍ രേഖപ്പെടുത്തും. റെക്കോര്‍ഡുകള്‍ പോര്‍ട്ടലില്‍ പതിവായി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഏതെങ്കിലും രേഖകള്‍ ആവശ്യപ്പെടുകയോ പരിശോധിക്കുകയോ ചെയ്താല്‍, യൂണിഫോമിലുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെയും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരപ്പെടുത്തിയ മറ്റേതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെയും പരിശോധനയുടെയും ഐഡന്റിറ്റിയുടെയും തീയതിയും സമയവും പോര്‍ട്ടലില്‍ രേഖപ്പെടുത്തും

ഡ്രൈവര്‍മാര്‍ക്ക് അവരുടെ വാഹന രേഖകള്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ ഓണ്‍ലൈന്‍ പോര്‍ട്ടലില്‍ ഡിജിലോക്കര്‍ അല്ലെങ്കില്‍ എംപരിവഹാന്‍ പോലുള്ളവയില്‍ സൂക്ഷിക്കാന്‍ കഴിയും. ഡ്രൈവിംഗ് സമയത്ത് ഹാന്‍ഡ്‌ഹെല്‍ഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉപയോഗം റൂട്ട് നാവിഗേഷനായി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്ന് പുതിയ നിയമത്തില്‍ പറയുന്നു. അത് ഡ്രൈവിംഗ് സമയത്ത് ഡ്രൈവറുടെ ഏകാഗ്രതയെ തടസ്സപ്പെടുത്തരുത്.