പേ ടിഎമ്മിനും ആപ്പ്‌സ്റ്റോര്‍

ഡിജിറ്റല്‍ പണമിടപാട് സ്ഥാപനമായ പേ ടിഎം മിനി ആപ് സ്റ്റോര്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. ഗൂഗിളിന്റെ ആധിപത്യം അവസാനിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യക്കാരായ ആപ്പ് ് ഡെവലപ്പര്‍മാരെ സഹായിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. പ്ലേസ്റ്റോറിലെ ആപ്പുകളില്‍നിന്ന് കമ്മീഷന്‍ ഇനത്തില്‍ 30ശതമാനം തുക ഈടാക്കാന്‍ ഗൂഗിള്‍ ഈയടുത്ത് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഗൂഗിളിന്റെ പ്ലേ സ്റ്റോറില്‍നിന്ന് സെപ്റ്റംബര്‍ 18ന് താല്‍ക്കാലികമായി പേ ടിഎം ആപ്പ് ഒഴിവാക്കിയതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു ആ നീക്കം.
ഡെക്കാത്തലോണ്‍, ഒല, റാപ്പിഡോ, നെറ്റ്‌മെഡ്‌സ്, 1എംജി, ഡോമിനോസ് പിസ, ഫ്രഷ് മെനു, നോബ്രോക്കര്‍ തുടങ്ങി 300ഓളം ആപ്പുകള്‍ ഇതിനകം പേ ടിഎമ്മിന്റെ ആപ്പ് സ്റ്റോറില്‍ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്.