കേരള സ്റ്റാര്‍ട്ട്അപ്പില്‍ ആനന്ദ് മഹീന്ദ്രയുടെ നിക്ഷേപം

തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാനമായ ‘ജെന്‍ റോബോട്ടിക്‌സ്’ എന്ന സ്റ്റാര്‍ട്ട്അപ്പില്‍ പ്രമുഖ വ്യവസായിയും മഹീന്ദ്ര ഗ്രൂപ്പ് ചെയര്‍മാനുമായ ആനന്ദ് മഹീന്ദ്രയുടെ മൂലധനനിക്ഷേപം.
വ്യക്തിഗത നിലയിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ കേരള സ്റ്റാര്‍ട്ട്അപ്പില്‍ നിക്ഷേപിക്കുന്നത്. മാന്‍ഹോളുകള്‍ വൃത്തിയാക്കാന്‍ ലോകത്തില്‍തന്നെ ആദ്യമായി റോബോട്ടിനെ
വികസിപ്പിച്ച് ശ്രദ്ധേയരായ സ്റ്റാര്‍ട്ട്അപ്പാണ് ജെന്‍ റോബോട്ടിക്‌സ്. മാന്‍ഹോള്‍ വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടയില്‍ കേരളത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടെ രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ആളുകള്‍
മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ റോബോട്ടുകളെ ഉപയോഗിച്ച് സുരക്ഷിതമായി മാന്‍ഹോളുകള്‍ വൃത്തിയാക്കാന്‍ അവസരമൊരുക്കുകയാണ് ഈ സ്റ്റാര്‍ട്ട്അപ്പ്.
ഇത് ആനന്ദ് മഹീന്ദ്രയുടെ ശ്രദ്ധയില്‍ പെടുകയും അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം ട്വീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇത്തരം സംരംഭങ്ങള്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണ്
അദ്ദേഹത്തെ നിക്ഷേപത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ആനന്ദ് മഹീന്ദ്രയ്ക്കു പുറമെ, യൂണികോണ്‍ ഇന്ത്യ വെഞ്ച്വേഴ്‌സ്, സീ ഫണ്ട് എന്നിവയും ഇത്തവണത്തെ നിക്ഷേപ റൗണ്ടില്‍ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മൊത്തം രണ്ടര കോടി രൂപയുടെ ഫണ്ടിങ്ങാണ് ഇവരില്‍നിന്ന് ജെന്‍ റോബോട്ടിക്‌സിന് ലഭിക്കുന്നത്. മുമ്പ് യൂണികോണ്‍ ഇന്ത്യ വെഞ്ച്വേഴ്‌സും ഏതാനും ഏഞ്ചല്‍ നിക്ഷേപകരും േചര്‍ന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു കോടി രൂപ നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു.