ഓഹരിയൊന്നിന് 3000 രൂപ: ടിസിഎസ് ഓഹരികള്‍ തിരിച്ചുവാങ്ങും


മുംബൈ: ഐ.ടി. കമ്പനിയായ ടാറ്റാ കണ്‍സള്‍ട്ടന്‍സി സര്‍വീസ് ഓഹരികള്‍ തിരിച്ചുവാങ്ങുന്നു. ഓഹരി ഓന്നിന് 3000 രൂപ വീതമാണ് ടിസിഎസ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്.
16,000 കോടി രൂപയുടെ ഓഹരികള്‍ തിരിച്ചുവാങ്ങാനാണ് കമ്പനി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. 5.33 കോടി ഓഹരികളാണ് ഇത്തരത്തില്‍ തിരിച്ചെടുക്കുക. ഓഹരി തിരിച്ചുവാങ്ങുന്നതിന് തീരുമാനമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയില്‍ ബുധനാഴ്ച ടി.സി.എസ്. ഓഹരി വില ഒരവസരത്തില്‍ 2,769 രൂപ വരെ എത്തിയിരുന്നു. ഒടുവില്‍ 21.25 രൂപ
രൂപ നേട്ടത്തില്‍ 2,737 രൂപയില്‍ ക്ലോസ് ചെയ്തു.
2018ലും കമ്പനി 16,000 കോടി രൂപയുടെ ഓഹരികള്‍ മടക്കിവാങ്ങിയിരുന്നു. അന്ന് ഓഹരിയൊന്നിന് 2,100 രൂപ നിരക്കില്‍ 7.61 കോടി ഓഹരികളാണ് തിരിച്ചുവാങ്ങിയത്. നടപ്പു സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം രണ്ടാംപാദത്തില്‍ കമ്പനി 7,475 കോടി രൂപയുടെ ലാഭം രേഖപ്പെടുത്തി. മുന്‍വര്‍ഷം ഇതേകാലത്തെ 8,042 കോടിയെക്കാള്‍ 7.05 ശതമാനം കുറവാണിത്.
ഓഹരിയൊന്നിന് ഇടക്കാല ലാഭവീതമായി 12 രൂപ വീതം നല്‍കാനും തീരുമാനിച്ചു.