2021ല്‍ 15കോടി പേര്‍ കൊടുംദാരിദ്ര്യത്തിലാകും -ലോകബാങ്ക്


കോവിഡ് മഹാമാരിമൂലം 2021ഓടെ ലോകത്ത് 15 കോടി പേര്‍ കടുത്ത ദാരിദ്ര്യത്തിലാക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ലോകബാങ്കിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. അതിനാല്‍ രാജ്യങ്ങള്‍
മൂലധനം, തൊഴില്‍, നൈപുണി എന്നിവ പുതിയ സംരംഭങ്ങളിലേക്കും മറ്റു മേഖലകളിലേക്കും ഉപയോഗിക്കാന്‍ തയ്യാറാകണമെന്നും ലോകബാങ്ക് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
ഈവര്‍ഷംതന്നെ മഹാമാരി 8.8 കോടിമുതല്‍ 11.5 കോടി ആളുകളെ ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടും. 2021ഓടെ ഇത് 15 കോടിയിലെത്തും. 2020ല്‍ ലോകത്തെ ദാരിദ്ര്യനിരക്ക് 7.9
7.9 ശതമാനമായി കുറയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍, കോവിഡും ആഗോളമാന്ദ്യവും ലോകത്തെ 1.4 ശതമാനത്തെ കടുത്ത ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയാണ്
കടുത്ത ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയാണ് ലോകബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് ഡേവിഡ് മാല്‍പാസ് പറഞ്ഞു.