ആര്‍.ടി.ജി.എസ് വഴി 24 മണിക്കൂറും പണമിടപാട് നടത്താം


ആര്‍.ടി.ജി.എസ് വഴി ഡിസംബര്‍ മുതല്‍ 365 ദിവസം 24 മണിക്കൂറും തത്സമയ പണമിടപാട് നടത്താം. പ്രവൃത്തിദിനങ്ങളില്‍ രാവിലെ ഏഴിനും വൈകീട്ട് ആറിനും ഇടിയിലുള്ള സമയത്താണ് നിലവില്‍ ഈ സംവിധാനമുപയോഗിച്ച് പണമിടപാട് നടത്താന്‍ കഴിയുക. അവധി ദിവസങ്ങളിലാണെങ്കില്‍ ഈ സൗകര്യമില്ലായിരുന്നു. എന്‍.ഇ.എഫ്.ടിവഴി 24 മണിക്കൂറും പണമിടപാടിന് സൗകര്യം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ആര്‍ബിഐയുടെ പുതിയ തീരുമാനം.
വന്‍കിട പണമടപാട് നടത്തുന്നവര്‍ക്കും കോര്‍പ്പറേറ്റുകള്‍ക്കും പുതിയ തീരുമാനം ഗുണകരമാകും. രണ്ടുലക്ഷം രൂപവരെയാണ് എ.ഇ.എഫ്.ടി വഴി ഓണ്‍ലൈനില്‍ ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ ചെയ്യാന്‍ കഴിയുക.
അതില്‍കൂടുതല്‍ തുകയുടെ ഇടപാടിനാണ് ആര്‍.ടി.ജി.എസാണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത്.