കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ വിതരണം: സര്‍ക്കാര്‍ 50,000 കോടി രൂപ നീക്കിവെച്ചു


ജനങ്ങള്‍ക്ക് കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ വിതരണം ചെയ്യാന്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ 50000 കോടി രൂപ മാറ്റിവെച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാറിനെ ഉദ്ധരിച്ച് എല്‍ഡിടിവിയാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. അതേസമയം കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.
ഒരു ഡോസ് വാക്‌സിന് ഏകദേശം ഏഴ് ഡോളര്‍ വരെയാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ പ്രതിക്ഷിക്കുന്നത്. ഓരോ ഡോസ് വീതമുള്ള രണ്ട് കുത്തിവെപ്പുകളാവും ഒരാള്‍ക്ക് നല്‍കുക. നാല് ഡോളര്‍ ഇതിന് ചെലവ് വരും. വാക്‌സിന്‍ സംഭരണം, വാക്‌സിന്‍ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവ് എന്നിവയ്ക്കായി രണ്ടു മുതല്‍ മൂന്ന് ഡോളര്‍ വരെ ചെലവായേക്കാം. 2021 മാര്‍ച്ച് 31ന് അവസാനിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ കണക്കുകളിലാണ് ഈ തുക ഉള്‍പ്പെടുക.