പ്രതിരോധ ഉല്‍പ്പന്ന നിര്‍മ്മാണത്തിലേക്ക് കെല്‍ട്രോണ്‍; 71.25 കോടി രൂപയുടെ ഓര്‍ഡറുകള്‍ ലഭിച്ചു


പ്രതിരോധ ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ഉല്‍പ്പന്ന നിര്‍മാണ കമ്പനിയായി ഉയരാനൊരുങ്ങി പൊതുമേഖല സ്ഥാപനമായ കെല്‍ട്രോണ്‍. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കെല്‍ട്രോണിന് 71.25 കോടി രൂപയുടെ പ്രതിരോധ ഉല്‍പ്പന്ന നിര്‍മ്മാണ ഓര്‍ഡറുകള്‍ ലഭിച്ചു. പ്രതിരോധ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നായാണ് ഓര്‍ഡറുകള്‍ ലഭിച്ചത്. അരൂരിലുള്ള കെല്‍ട്രോണ്‍ കണ്‍ട്രോള്‍സിലാണ് ഇവ നടപ്പിലാക്കുക.
അഡ്വാന്‍സ്ഡ് ടോര്‍പിഡോ ഡിഫന്‍സ് സിസ്റ്റംസ് (എടിഡിഎസ്) മായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പ്രധാന ഓര്‍ഡര്‍ ലഭിച്ചത്. എടിഡിഎസ് മാരീച് ടോവ്ഡ് അറേ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫാബ്രിക്കേഷന്‍, അസംബ്ലിങ്, ടെസ്റ്റിങ് എന്നിവയ്ക്കും എടിഡിഎസിന്റെ കടലില്‍ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഭാഗത്തിന്റെ നിര്‍മ്മാണത്തിനുമായി 56.29 കോടി രൂപയുടെ ഓര്‍ഡറാണ് ലഭിച്ചത്. എടിഡിഎസിന്റെ സിസ്റ്റം ഇന്റഗ്രേറ്ററായ ബാംഗ്ലൂര്‍ ആസ്ഥാനമായ ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ലിമിറ്റഡില്‍ നിന്നുമാണ് കെല്‍ട്രോണിന് ഈ ഓര്‍ഡര്‍ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്.
പ്രതിരോധ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളായ ഡിആര്‍ഡിഒ, എന്‍പിഒഎല്‍, എന്‍എസ്ടിഎല്‍ എന്നിവ സംയുക്തമായി വികസിപ്പിച്ച സംവിധാനമാണ് എടിഡിഎസ്. നേവല്‍ ഫിസിക്കല്‍ ആന്റ് ഓഷ്യാനോഗ്രാഫിക് ലോബോറട്ടറി (എന്‍പിഒഎല്‍) ല്‍ നിന്നും 14.97 കോടി രൂപയുടെ ഓര്‍ഡറും കെല്‍ട്രോണിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാവികസേനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിവിധ ഡിഫന്‍സ് ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് സംവിധാനങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിച്ചു നല്‍കുന്നതിനാണ് ഓര്‍ഡര്‍.