തൊഴില്‍ മേഖലയില്‍ മാറ്റത്തിന് സൗദി; കരാര്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ ജോലി മാറാനും രാജ്യം വിടാനും സ്‌പോണ്‍സറുടെ അനുമതി വേണ്ട

സൗദി മാനവവിഭവശേഷി മന്ത്രാലയം പരിഷ്‌കരിച്ച പുതിയ തൊഴില്‍ നിയമം പ്രഖ്യാപിച്ചു. പുതിയ നിയമമനുസരിച്ച് തൊഴിലാളിക്ക് തൊഴില്‍ കരാര്‍ അവസാനിച്ചാല്‍ തൊഴിലുടമയായ സ്‌പോണ്‍സറുടെ സമ്മതമില്ലാതെ സ്‌പോണ്‍സര്‍ഷിപ്പ് മാറ്റി മറ്റൊരാളുടെ കീഴില്‍ ജോലിചെയ്യാനാകും. ജോലിക്കിടയില്‍ അവധിക്കായി നാട്ടിലേക്ക് പോയി തിരിച്ചു വരാനും കരാര്‍ അവസാനിച്ചാല്‍ തൊഴിലാളിക്ക് നാട്ടിലേക്ക് തിരികെ പോകാനും സ്‌പോണ്‍സറുടെ അനുമതി വേണ്ട.
തൊഴിലുടമകളും തൊഴിലാളികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പരിഷ്‌കരണ നടപടികള്‍ 2021 മാര്‍ച്ച് 14 മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വരുമെന്ന് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അറിയിപ്പില്‍ പറയുന്നു.
നിലവില്‍ സ്‌പോണ്‍സറുടെ അനുമതി ഇല്ലാതെ തൊഴിലാളിക്ക് സൗദി അറേബ്യയില്‍നിന്നു തിരികെ പോകാനോ തിരിച്ചെത്താനോ സാധ്യമല്ല.