മൊറട്ടോറിയം ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചു തുടങ്ങി

മൊറട്ടോറിയം കാലയളവിലെ കൂട്ടുപലിശ വായ്പയെടുത്തവരുടെ അക്കൗണ്ടില്‍ ലഭിച്ചു തുടങ്ങി.എസ്ബിഐ, എച്ച്ഡിഎഫ്‌സി ക്രഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് അടക്കമുള്ളതിന് പലിശയില്‍ ഇളവ് ബാങ്കുകള്‍ കൊടുത്തു തുടങ്ങി. മൊറട്ടോറിയം കാലയളവില്‍ ഇഎംഐ അടച്ചവര്‍ക്കും തുക ലഭിക്കാന്‍ അര്‍ഹതയുണ്ട്. രണ്ടു കോടി രൂപവരെ വായ്പയെടുത്തവര്‍ക്കാണ് എക്‌സ് ഗ്രേഷ്യയെന്ന പേരില്‍ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നത്‌. ക്രഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് കുടിശ്ശിക ഉള്‍പ്പടെയുള്ളവയ്ക്ക് ഇത് ബാധകമാണ്.
സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവിനെതുടര്‍ന്നാണ് തുക എക്‌സ് ഗ്രേഷ്യയായി അനുവദിക്കുന്ന പദ്ധതി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകാരം നല്‍കിയത്. നവംബര്‍ അഞ്ചനികം കൂട്ടുപലിശ ഒഴിവാക്കല്‍ പദ്ധതി നടപ്പാക്കണമെന്ന് ബാങ്കിങ് ഇതര ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള വായ്പ നല്‍കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളോട് ആര്‍ബിഐ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
കോവിഡ് വ്യാപനത്തെതുടര്‍ന്ന് മാര്‍ച്ച് ഒന്നുമുതല്‍ ഓഗസ്റ്റ് 31വെരെ ആറുമാസത്തേയ്ക്കാണ് റിസര്‍വ് ബാങ്ക് മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.