കൊവിഡ് കാലത്ത് ഇന്‍ഡിഗോ നടത്തിയത് ഒരു ലക്ഷം സര്‍വ്വീസ്

കൊവിഡ് ലോക്ക്ഡൗണ്‍ വിമാന സര്‍വ്വീസുകളെ സാരമായി ബാധിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇന്‍ഡിഗോ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം ഇതുവരെ ഒരു ലക്ഷം വിമാന സര്‍വ്വീസുകളാണ് നടത്തിയത്. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ വന്ദേ ഭാരത് ദൗത്യത്തില്‍ അടക്കം പങ്കെടുത്ത വിമാന സര്‍വ്വീസുകളും ഇന്‍ഡിഗോയുടെ ഈ കണക്കിലുണ്ട്. കൂടാതെ യാത്രാ വിമാനങ്ങള്‍, ചരക്ക് വിമാനങ്ങള്‍, എയര്‍ ബബിള്‍ വിമാനങ്ങള്‍, ചാര്‍ട്ടര്‍ യാത്രാ വിമാനങ്ങള്‍ എന്നിവ നടത്തിയ സര്‍വ്വീസുകളുമുണ്ട്.
ലോക്ക് ഡൗണ്‍ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം കമ്പനി അന്‍പതിനായിരം വിമാന സര്‍വ്വീസുകള്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 12ന് പൂര്‍ത്തിയാക്കി. കൊവിഡ് കാലത്തിന് മുന്‍പ് പ്രതിദിനം ആയിരം സര്‍വ്വീസുകള്‍ ഇന്‍ഡിഗോ നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാലിപ്പോള്‍ സര്‍വ്വീസുകളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ്. ഹൈദരാബാദില്‍ നിന്നും വാരാണസിയിലേക്കുളള 6ഇ 216 വിമാനത്തിന്റെ സര്‍വ്വീസോടെയാണ് ഒരു ലക്ഷം സര്‍വ്വീസുകള്‍ എന്ന നേട്ടം ഇന്‍ഡിഗോ എയര്‍ലൈന്‍സ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.