സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ ചാഞ്ചാട്ടം; പവന് 160 രൂപ കൂടി


സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണവിലയില്‍ വീണ്ടും ചാഞ്ചാട്ടം. ശനിയാഴ്ച പവന് 160 രൂപ വര്‍ദ്ധിച്ച് 37680 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 4710 രൂപയാണ് വില. നവംബറിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയായിരുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച. പവന് 37520 രൂപയായി കുറഞ്ഞിരുന്നു.