60 കഴിഞ്ഞ പൗരന്മാര്‍ക്ക് അടുത്ത വര്‍ഷം കുവൈറ്റ് വിടേണ്ടി വരും

കുവൈറ്റില്‍ 60 വയസ്സിനുമുകളില്‍ പ്രായമുള്ള പ്രവാസികളുടെ തൊഴില്‍, താമസ പെര്‍മിറ്റ് അടുത്ത വര്‍ഷം പുതുക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് തീരുമാനം. കുടിയേറ്റതൊഴിലാളികളുടെ പെര്‍മിറ്റ് പുതുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള പുതിയ ഭേദഗതിയിലാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 2021 ജനുവരിയിലാണ് പുതിയ ചട്ടം പ്രാബല്യത്തില്‍ വരുക.
ഇത്തരത്തില്‍ തീരുമാനം നടപ്പിലായാല്‍ 70000 ലധികം പേര്‍ക്ക് തിരികെ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടിവരും. ഹൈസ്‌കൂളോ അതില്‍ താഴെയോ മാത്രം വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത മാത്രമുള്ള 60 വയസ് കടന്ന വിദേശ തൊഴിലാളികളുടെ തൊഴില്‍, താമസ പെര്‍മിറ്റുകള്‍ പുതുക്കി നല്‍കില്ലെന്നാണ് കുവൈറ്റ് പബ്ലിക് അതോറിറ്റിയുടെ അറിയിപ്പ്. ഉയര്‍ന്ന വിദ്യഭ്യാസ നിലവാരമുള്ള മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാര്‍ക്ക് രാജ്യത്ത് വര്‍ക്ക് പെര്‍മിറ്റ് വിസയില്‍ തുടരാനായേക്കും. അത്‌പോലെ 60 കഴിഞ്ഞ പ്രവാസികളുടെ മക്കള്‍ കുവൈറ്റിലുണ്ടെങ്കില്‍ അവര്‍ക്കൊപ്പം അവിടെ കഴിയുന്നതിന് തടസ്സമില്ലെന്നും ചില മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.