ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ടിന്റെ വരുമാനത്തില്‍ 3676 കോടിയുടെ വര്‍ദ്ധന

വാള്‍മാര്‍ട്ടിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ടിന്റെ 2019-2020 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ വരുമാനം 12 ശതമാനം വര്‍ധിച്ച് 34,610 കോടിയായി. മുന്‍വര്‍ഷം 30,934.9 കോടിയായിരുന്നു വരുമാനം.
കമ്പനിയുടെ നഷ്ടത്തിലും കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 2018-19 സാമ്പത്തികവര്‍ഷത്തെ നഷ്ടം 3,836.8 കോടി രൂപയായിരുന്നു.
2020 മാര്‍ച്ചില്‍ അവസാനിച്ച വര്‍ഷത്തില്‍ ഇത് 3,150 കോടി രൂപയായി കുറഞ്ഞു. അറ്റനഷ്ടത്തിലുണ്ടായ കുറവ് 18ശതമാനമാണ്.
ഉത്സവ ഓഫറില്‍ വന്‍തോതില്‍ ഉത്പന്നങ്ങള്‍ വിറ്റഴിക്കാന്‍ കമ്പനിക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഉത്സവ ഓഫറിനെതുടര്‍ന്ന് ക്രിസ്മസ്പുതവത്സര ഓഫര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഇതിലൂടെ കൂടുതല്‍ നേട്ടമുണ്ടാക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന
പ്രതീക്ഷയിലാണ് കമ്പനി.