യുടിഐ സ്‌മോള്‍ ക്യാപ് ഫണ്ട് അവതരിപ്പിച്ചു

കൊച്ചി: ചെറുകിട ഓഹരികളില്‍ നിക്ഷേപിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി യുടിഐ സ്‌മോള്‍ ക്യാപ് ഫണ്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. ഡിസംബര്‍ രണ്ടിന് ആരംഭിച്ച പുതിയ ഫണ്ട് ഓഫര്‍ ഡിസംബര്‍ 16ന് അവസാനിക്കും. 23 മുതല്‍ പുനര്‍ വില്പനയ്ക്കും തിരിച്ചു വാങ്ങലിനും വേണ്ടി തുടര്‍ന്നു ലഭ്യമാക്കും. യൂണിറ്റിന് പത്തു രൂപയാണ് വില. കുറഞ്ഞ പ്രാരംഭ നിക്ഷേപം 5000 രൂപയും കുറഞ്ഞ തുടര്‍ നിക്ഷേപം ആയിരം രൂപയുമാണ്. അതിനു ശേഷം ഒരു രൂപയുടെ ഗുണിതങ്ങളായി നിക്ഷേപിക്കാം. ഈ ഓപ്പണ്‍ എന്‍ഡഡ് പദ്ധതിയില്‍ റഗുലര്‍, ഡയറക്ട് വിഭാഗങ്ങളില്‍ ലാഭവിഹിതം അതാതു സമയം നല്‍കുന്നതും നിക്ഷേപത്തോടു കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നതുമായവ തെരഞ്ഞെടുക്കാനും അവസരമുണ്ട്.

ചെറിയ എസ്‌ഐപികള്‍, ഏതു ദിവസവും നല്കാവുന്ന എസ്‌ഐപികള്‍ തുടങ്ങിയവയും ലഭ്യമാണ്. ഓഹരികളില്‍ 65 ശതമാനം മുതല്‍ 100 ശതമാനം വരെയാവും പദ്ധതിയുടെ നിക്ഷേപം. വിപുലീകരിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ബിസിനസ്സ് മാതൃകയുള്ള കമ്പനികളിലാണ് യുടിഐ സ്‌മോള്‍ ക്യാപ് ഫണ്ട് നിക്ഷേപം നടത്താന്‍ ശ്രമിക്കുക.