വിപണി പിടിക്കാന്‍ കുറഞ്ഞ നിരക്കില്‍ വോഡഫോണ്‍- ഐഡിയ പ്ലാനുകള്‍

16 രൂപയുടെ ഒരു ദിവസത്തെ പ്ലാന്‍ മുതല്‍ 200 എം ബി ഡാറ്റയോടൊപ്പം 74 രൂപയുടെ ടോക് ടൈം നല്‍കുന്ന 95 രൂപയുടെ പ്ലാന്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 100 രൂപയില്‍ താഴെയുള്ള ആകര്‍ഷകമായ പ്ലാനുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച് വി (വോഡഫോണ്‍ ഐഡിയ). നേരത്തെ തന്നെ 100 രൂപയില്‍ താഴെയുള്ള പായ്ക്കുകള്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്ന വി 59 രൂപയുടെയും 65 രൂപയുടെയും 65 രൂപയുടെയും പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകളാണ് പുതുതായി അവതരിപ്പിച്ചത്.
നിലവില്‍ മഹാരാഷ്ട്ര, ഗോവ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പുതിയ പ്ലാന്‍ ലഭിക്കുകയുള്ളൂവെങ്കിലും താമസിയാതെ മറ്റ് സര്‍ക്കിളുകളിലേയ്ക്കും വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് കമ്പനിയുടെ പ്ലാന്‍.