സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ മാറ്റമില്ല; പവന് 36640 രൂപ

കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ മാറ്റമില്ല. ഇന്നലത്തെ അതേ നിരക്കിലാണ് ഇന്നും സ്വര്‍ണ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. പവന് 36640 രൂപയാണ് വില.ഗ്രാമിന് 4580 രൂപയാണ് നിരക്ക്. ഡിസംബറിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്വര്‍ണ വില ഡിസംബര്‍ ഒന്നിന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 35920 രൂപയാണ്. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന വില ഡിസംബര്‍ എട്ടിന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 37280 രൂപയാണ്.
ഇന്ത്യന്‍ വിപണികളില്‍ സ്വര്‍ണ്ണത്തിന്റെയും വെള്ളിയുടെയും വില ഉയര്‍ന്നു. ആഗോള വിപണിയില്‍ സ്വര്‍ണ വില ഇന്ന് ഉയര്‍ന്നു. സ്വര്‍ണ വില 0.2 ശതമാനം ഉയര്‍ന്ന് 1,831.9 ഡോളറിലെത്തി. വെള്ളി വില 0.2 ശതമാനം ഉയര്‍ന്ന് 23.87 ഡോളറിലെത്തി.