സ്വര്‍ണവിലയില്‍ മാറ്റമില്ല


സംസ്ഥാനത്ത് ശനിയാഴ്ച സ്വര്‍ണവിലയില്‍ മാറ്റമില്ല. പവന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ അതേ വിലയായ 37440 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ഗ്രാമിന് 4680 രൂപയാണ് വില.