ആളെ അപ്രത്യക്ഷമാക്കും കൃത്രിമ ചര്‍മ്മം വികസിപ്പിച്ച് ദക്ഷിണകൊറിയ

യുദ്ധഭൂമിയില്‍ സൈനികരെ അപ്രത്യക്ഷമാകാന്‍ സഹായിക്കുന്ന കൃത്രിമ ചര്‍മ്മം അവതരിപ്പിച്ച് ദക്ഷിണകൊറിയന്‍ ഗവേഷകര്‍. ഇത് ധരിക്കുന്ന സൈനികരെ തെര്‍മല്‍ ക്യാമറകള്‍ വഴി ശത്രുക്കള്‍ക്ക് തിരിച്ചറിയാന്‍ സാധിക്കില്ല.
അഞ്ച് നിമിഷത്തിനകം ചുറ്റുമുള്ള പ്രകൃതിക്കനുസരിച്ച് ഊഷ്മാവില്‍ മാറ്റം വരുത്തി തെര്‍മല്‍ ക്യാമറകള്‍ക്ക് കാണാനാവാത്ത രീതിയിലേക്ക് മാറുന്ന കൃത്രിമ ചര്‍മ്മമാണ് ഇവര്‍ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
പിക്‌സലൈസ്ഡ് സ്‌ക്രീനും അവക്കുള്ളില്‍ ഊഷ്മാവില്‍ മാറ്റം വരുത്താന്‍ ശേഷിയുള്ള തെര്‍മോക്രോമിക് ലിക്യുഡ് ക്രിസ്റ്റലുകളും ചേര്‍ന്നാണ് ഈ കൃത്രിമ ചര്‍മ്മം നിര്‍മിക്കുക.

അഡ്വാന്‍സ്ഡ് ഫങ്ഷണല്‍ മെറ്റീരിയല്‍സ് ജേണലിലാണ് പഠനഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യശരീരത്തോട് ചേര്‍ന്ന് നില്‍ക്കാവുന്ന രീതിയില്‍ വളയ്ക്കാനും മറ്റും സാധിക്കുന്നതരം വസ്തുക്കളാണ് ഈ
കൃത്രിമ ചര്‍മ്മത്തിന്റെ നിര്‍മാണത്തിനു ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ചര്‍മ്മത്തിനുള്ളിലെ തെര്‍മോ ഇലക്ട്രിക് യൂണിറ്റ് വഴി ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ചൂടാവുകയോ തണുപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാനാവും. ഈ ഊഷ്മാവിലെ വ്യതിയാനത്തെ ആസ്പദമാക്കി ചുവപ്പ്, പച്ച, നീല നിറങ്ങളും മാറി മറിയും.