ആദായനികുതി റിട്ടേണ്‍ സമര്‍പ്പിക്കാനുള്ള തീയതി നീട്ടി

ന്യൂഡല്‍ഹി ന്മ ആദായനികുതി റിട്ടേണ്‍ സമര്‍പ്പിക്കാനുള്ള തീയതി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നീട്ടി. ഓഡിറ്റില്ലാത്ത വ്യക്തികള്‍ക്ക് 2020-21 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ ആദായനികുതി റിട്ടേണ്‍ ജനുവരി 10 വരെ സമര്‍പ്പിക്കാം.
ഓഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വ്യക്തികളുടെയും കമ്പനികളുടെയും ആദായനികുതി റിട്ടേണ്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഫെബ്രുവരി 15 ആക്കി.

കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി മൂലം ആദായനികുതി റിട്ടേണ്‍ യഥാസമയം സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നത് പരിഗണിച്ചാണ് കാലാവധി നീട്ടാന്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനം.