എസ്ബിഐയുടെ പുതിയ ചെക്ക് പേയ്‌മെന്റ് സംവിധാനം നാളെ മുതല്‍

സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ചെക്ക് പേയ്‌മെന്റ് സംവിധാനമായ ‘പോസിറ്റീവ് പേ സിസ്റ്റം’ ജനുവരി ഒന്നു മുതല്‍ നടപ്പിലാക്കും. ചെക്ക് പേയ്‌മെന്റ് സംവിധാനം കൂടുതല്‍ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എസ്ബിഐ ‘പോസിറ്റീവ് പേ സിസ്റ്റം’ നടപ്പിലാക്കുന്നത്.
പുതിയ സമ്പ്രദായത്തില്‍ 50000 രൂപയില്‍ കൂടുതലുള്ള പേയ്‌മെന്റുകള്‍ നടത്തുന്നതിന് ഉപഭോക്താക്കള്‍ അക്കൗണ്ട് നമ്പര്‍, ചെക്ക് നമ്പര്‍, ചെക്ക് തുക, ചെക്ക് തീയതി, ചെക്ക് പേയറുടെ പേര് എന്നിവ പോലുള്ള വിശദാംശങ്ങള്‍ നല്‍കേണ്ടതുണ്ട്.
ചെക്ക് നല്‍കുന്നയാള്‍ എസ്എംഎസ്, മൊബൈല്‍ ആപ്ലിക്കേഷന്‍, ഇന്റര്‍നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ്, എടിഎം തുടങ്ങിയവ വഴി ഇലക്ട്രോണിക് രീതിയില്‍ വിശദാംശങ്ങള്‍ ബാങ്കില്‍ സമര്‍പ്പിക്കണം. ഈ വിശദാംശങ്ങള്‍ ചെക്ക് ട്രങ്കേഷന്‍ സിസ്റ്റം (സിടിഎസ്) പരിശോധിക്കും. എന്തെങ്കിലും പൊരുത്തക്കേടുണ്ടായാല്‍ ഇടപാട് നടത്താന്‍ സാധിക്കില്ല.
റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആര്‍ബിഐ) ഈ സംവിധാനം മാസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. നാഷണല്‍ പേയ്‌മെന്റ്‌സ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ (എന്‍സിപിഐ) സേവനം വികസിപ്പിക്കുകയും പങ്കാളിത്ത ബാങ്കുകള്‍ക്ക് ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യും. 50,000 രൂപയോ അതില്‍ കൂടുതലോ ചെക്കുകള്‍ നല്‍കുന്ന എല്ലാ അക്കൗണ്ട് ഉടമകള്‍ക്കും ബാങ്കുകള്‍ ഈ സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കും.