പാചക വാതക സിലിണ്ടറിന് 17 രൂപ കൂട്ടി

പാചക വാതക സിലിണ്ടറിന് 17 രൂപ കൂട്ടി. വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള സിലിണ്ടറിനാണ് 17 രൂപ വര്‍ധിച്ചത്. പുതിയ വര്‍ധനവ് അനുസരിച്ച്‌ വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള സിലിണ്ടറിന്റെ ഡെല്‍ഹിയിലെ വില 1349 രൂപയാണ്.

694 രൂപയാണ് ഡെല്‍ഹി, മുംബൈ നഗരങ്ങളിലെ വില. എന്നാല്‍, ഗാര്‍ഹികാവശ്യത്തിനുള്ള സിലിണ്ടറിന്റെ വിലയില്‍ മാറ്റമില്ല. 14.2 കിലോഗ്രാം എല്‍പിജി സിലിണ്ടറിന്റെ വില വര്‍ദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും 19 കിലോ വാണിജ്യ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിന്റെ വില വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചു. ഡെല്‍ഹിയില്‍ 19 കിലോഗ്രാം എല്‍പിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ പുതിയ നിരക്ക് 1349 രൂപയായിട്ടുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ മാസം രണ്ട് തവണയായി ഗാര്‍ഹിക സിലിണ്ടറുകളുടെ വില വര്‍ധിപ്പിച്ചിരുന്നു.