സര്‍വകലാശാലകളില്‍ 1,000 പുതിയ തസ്തികകള്‍ സൃഷ്ടിക്കും; നവീകരണത്തിന് 2000 കോടി

കേരളത്തിലെ സര്‍വകലാശാലകളില്‍ ആയിരം പുതിയ അധ്യാപക തസ്തികകള്‍ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് ബജറ്റില്‍ ധനമന്ത്രി ടിഎം തോമസ് ഐസക് അറിയിച്ചു. ഇപ്പോഴുള്ള ഒഴിവുകള്‍ നികത്തും. ഒപ്പം സര്‍വകലാശാലകളുടെ നവീകരണത്തിന് 2,000 കോടി രൂപ വകയിരുത്താനും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ബജറ്റില്‍ തീരുമാനിച്ചു.

സര്‍വകലാശാലകള്‍ക്ക് കിഫ്ബിയില്‍ നിന്നാകും 2,000 കോടി രൂപ അനുദവിക്കുക. അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജുകള്‍ക്ക് ആയിരം കോടി രൂപ അനുവദിക്കാനും തീരുമാനമുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ സര്‍വകലാശാലകളില്‍ 30 മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കുമെന്നും ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയില്‍ 5 ലക്ഷം വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട പഠനസൗകര്യം ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്നും ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മികവിന് ആറിന പദ്ധതി ആവിഷ്‌കരിക്കാനാണ് സര്‍ക്കാരിന്റെ നീക്കം. 500 പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറല്‍ ഫെലോഷിപ്പുകള്‍ക്കും സര്‍ക്കാര്‍ അവസരമൊരുക്കും.