സ്വര്‍ണവിലയില്‍ വീണ്ടും ഇടിവ്

സ്വര്‍ണവിലയില്‍ വീണ്ടും ഇടിവ്. 520 രൂപ കുറഞ്ഞ് ഒരു പവൻ സ്വര്‍ണത്തിന്റെ വില 33,440 രൂപയായി. ഒരു ഗ്രാമിന് 4180 രൂപയുമായി. അടുത്തകാലത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കാണിത്. നാലുദിവസത്തിനിടെ ആയിരം രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്.

ആഗോള വിപണിയിൽ സ്വർണവില കുറഞ്ഞതും ഡോളർ മെച്ചപ്പെട്ടതുമാണ്‌ സ്വർണവില കുറയാനിടയാക്കിയത്‌. സ്വർണത്തിൽ നിന്ന്‌ നിക്ഷേപകർ പിൻവാങ്ങിയതും വിലകുറയാനിടയാക്കി.

കഴിഞ്ഞ ആഗസ്‌റ്റിൽ സ്വർണം റെക്കോർഡ്‌ വിലയായ 42,000 രൂപയിലെത്തിയിരുന്നു. ഇതുവരെ 8560 രൂപയുടെ ഇടിവാണ്‌ ഉണ്ടായത്‌.