എസ്.ബി.ഐയില്‍ ഭവനവായ്പയ്ക്കും കാര്‍ വായ്പയ്ക്കും ഇളവ്‌

രാജ്യത്ത് സ്‌റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഭവന വായ്പ സംബന്ധിച്ച ഇളവുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 65 ബേസിസ് പോയിന്റ് വരെ കിഴിവാണ് എസ്ബിഐ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

2023 ഡിസംബര്‍ 31 വരെയാകും ഇളവുകള്‍ ലഭിക്കുക. വായ്പ എടുക്കുന്നവരുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്‌കോറിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാകും പലിശയില്‍ ഇളവ് ലഭിക്കുന്നത്. ഉപഭോക്താവിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സ്‌കോര്‍ 750 മുതല്‍ 800 വരെയും ഇതിന് മുകളിലുമാണെങ്കില്‍ ഡിസംബര്‍ 31 വരെ ഭവന വായ്പാ പലിശ നിരക്ക് 8.60 ശതമാനമാണ്. ഇതിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്നത് 55 ബിപിഎസ് ഇളവാണ്.

ക്രെഡിറ്റ് സ്‌കോര്‍ 700 മുതല്‍ 749 വരെ ആണെങ്കില്‍ ഭവനവായ്പകള്‍ക്ക് 0.65 ശതമാനം ഇളവാകും ലഭിക്കുക. ഈ ക്രെഡിറ്റ് സ്‌കോര്‍ ഉള്ള ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ഡിസംബര്‍ 31 വരെ പലിശ നിരക്ക് 8.7 ശതമാനമാണ്. എന്നാല്‍ ക്രെഡിറ്റ് സ്‌കോര്‍ 550-699 വരെയാണെങ്കില്‍ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ബാങ്ക് ഇളുവകള്‍ നല്‍കില്ല. ഈ ക്രെഡിറ്റ് സ്‌കോറുള്ളവരില്‍ നിന്നും 9.45 ശതമാനം, 9.65 ശതമാനം എന്നിങ്ങനെയാകും പലിശ നിരക്ക് ഈടാക്കുക. ക്രെഡിറ്റ് സ്‌കോര്‍ 151 മുതല്‍ 200 വരെയാണെങ്കില്‍ 65 ബിപിഎസ് ഇളവാകും ലഭിക്കുക. ഈ വിഭാഗത്തില്‍ ഉള്ളവര്‍ക്ക് നിരക്ക് 8.7 ശതമാനമാണ്.

ഇതിന് പുറമേ കാര്‍ ലോണുകള്‍ക്കും എസ്ബിഐ ഇളവുകള്‍ നല്‍കുന്നുണ്ട്. ഈ കാലയളവില്‍ കാര്‍ ലോണുകള്‍ക്ക് പ്രോസസിംഗ് ഫീ ഈടാക്കില്ല. 2024 ജനുവരി 31 വരെയാണ് ഓഫര്‍ ലഭ്യമാകുകയെന്ന് എസ്ബിഐ പറയുന്നു. ക്രെഡിറ്റ് സ്‌കോറുകള്‍ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാകും ഇതും അനുവദിക്കുക. കാര്‍ ലോണുകള്‍ക്ക് 8.8 ശതമാനം മുതല്‍ 9.7 ശതമാനം വരെയാകും പലിശ ഈടാക്കുക.